Polityka prywatności

 

Administratorem danych osobowych jest Spółka MOTEVO sp. z o.o., ul. Towarowa 20B, 10-417 Olsztyn, KRS 0000908145, NIP 739-395-53-13, REGON 389275669, z którą można kontaktować się pod adresem mailowym: hello@motevo.io.

 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu należytego świadczenia usług na stronie i realizacji postanowień regulaminu i zawartej umowy tj. korzystania z serwisu internetowego https://motevo.io/  oferującego dobór części do pojazdów mechanicznych po wskazaniu numeru VIN pojazdu, w szczególności w celu realizowania usługi wyszukiwania części pojazdu po numerze VIN, korzystania z formularza kontaktowego, koordynowania systemu płatności za świadczone usługi, w celu komunikacji Użytkownika z uprawnionym przedstawicielem Spółki, a także w celu realizowania usług newsletterów e-mail (na podstawie dodatkowej zgody Użytkownika).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność skorzystania z pełnej funkcjonalności serwisu internetowego https://motevo.io/ , w szczególności z wyszukiwarki części pojazdu po numerze VIN.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest należyte świadczenie usług na stronie i realizacja postanowień regulaminu tj. korzystania z serwisu internetowego https://motevo.io/  oferującego dobór części do pojazdów mechanicznych po wskazaniu numeru VIN pojazdu. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii, podstawą przetwarzania danych będzie także art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Wówczas, będzie przzysługiwało Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonane przed jej cofnięciem.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: Spółka MOTEVO sp. z o.o., kontrahenci świadczący usługi na rzecz Spółki, pracownicy Spółki, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie.

Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ale jedynie do państw lub podmiotów zapewniających stopień ochrony danych osobowych odpowiadający regulacjom UE.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres czynnej rejestracji w serwisie  internetowym https://motevo.io/w każdym przypadku nie dłużej niż do czasu uznania za uzasadniony Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją lub cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W zakresie, w jakim Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów lub w zakresie niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.