logotypy unijne

Informacje ogólne o projekcie nr POPW.01.01.02-28-0036/21

 

Tytuł projektu: Wdrożenie usługi sieciowej MOTEVO wykorzystującej uczenie maszynowe w celu automatyzacji procesów integracji danych w branży motoryzacyjnej i doboru autoczęści w oparciu o numer VIN pojazdu.

 

W ramach:

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

 

Krótki opis projektu

Projekt usługi sieciowej MOTEVO polega na wdrożeniu innowacyjnego ekosystemu wspierającego rozwój branży ecommerce dla części samochodowych poprzez stworzenie webaplikacji wraz z API oraz modułami, integrującego kilkadziesiąt odrębnych katalogów marek samochodów, które służą do weryfikacji poprawności doboru części w oparciu o numer VIN w jedno multi narzędzie. E-usługa agreguje, przetwarzała i standaryzuje różne formaty informacji od poszczególnych dostawców danych do jednej zunifikowanej formy zastępując szereg odrębnych i drogich narzędzi jedną aplikacją. Dzięki temu dobór autoczęści jest precyzyjny i szybki. Usługa Motevo obejmuje również kolejne moduły komplementarne takie jak moduł integrujący dane o cenach i stanach towarowych dystrybutorów i producentów części samochodowych czy moduł do analizy cen autoczęści oferowanych przez konkurencyjne podmioty względem użytkowników systemu MOTEVO. System wykorzystuje zaawansowane algorytmy, w tym uczenie maszynowe w chmurze rozproszonej w celu automatyzacji procesów.

 

Cele projektu

Głównymi celami projektu są:

  • wdrożenie wyszukiwarki części samochodowych po numerze nadwozia;
  • wdrożenie systemu wspierającego rozwój branży ecommerce dla części samochodowych, pozwalającego na częściową automatyzację procesów w branży automotive aftermarket. Na system składają się cztery główne, komplementarne moduły:
  • dekoder – odpowiedzialny za poprawne dekodowanie numeru nadwozia VIN, a następnie dopasowanie do danego typu pojazdu pasujących części,
  • moduł dostawców – odpowiedzialny za przetwarzanie logiki biznesowej związanej z obsługą, analizą i przetworzeniem dużych zbiorów danych dostawców i producentów części samochodowych;
  • moduł analizy konkurencji – odpowiedzialny za analizę, a także porównanie danych spośród wielu dostępnych sprzedawców części w Internecie;
  • moduł gui – usługa odpowiedzialna za realizację warstwy frontendowej dostępnej dla użytkownika biznesowego.

 

Planowane efekty

Dostarczenie innowacyjnej usługi sieciowej, dzięki której wybór oraz zakup części samochodowych jest łatwiejszy i szybszy niż kiedykolwiek.

Stworzenie systemu pozwalającego na znaczącą automatyzację procesu doboru części i weryfikacji zamówień części samochodowych przez podmioty z branży motoryzacyjnej.

 

Wartość projektu: 1 222 168,00 zł

 

Wkład Funduszu Europejskiego: 999 918,75 zł